1999/2000. évben

• KvVM KAC 020714 - 01 / 1999); Egyedi tájértékek felvételezése, Homokháti Kistérség;
• KvVM KAC KÖZCÉLÚ 022144 - 01 - / 2000 A Homokháti Kistérség természet- és környezetvédelmi értékeinek megorzése és bemutatása, Homokháti Kistérség; 2000. év.
• Falusi és agrárturizmus fejlesztésének támogatása, Homokháti Kistérség; 2001.év FVM Vidékfejlesztési Célelõirányzat SAPARD;

2001 évben:

• VTM Vidékfejlesztés 171-075-06034 Zöld turizmus, fenntartható falu
• KAC 040696VNT-CH/KL/NB F keret Zöld turizmus, fenntartható falu
• KAC 04040698VNT-CH/KL/NB F keret Védelemre érdemes területek
• KAC 04040697VNT-CH/KL/NB F keret Települési információs rendszer
• KAC 023931VNT-CG/DZ//N8 Fenntartható fejlõdés

2002 évben:

• KÖVICE- KAC-K36-02-00161F Zöld turizmus, fenntartható falu
• KÖVICE K-36-02-00554F Fenntarthatóság a településügyben
• KÖVICE-KAC-K36-02-00197F A fenntarthatóság és környezetvédelem a településügyben
•KÖVICE-43606-KAC Környezetvédelem, természetvédelem. Kommunikáció a lakossággal
•VTM támogatás. Területfejlesztés 171-075-060021 Tájjellegu agrárturizmus fejlesztése
• KA KF -K 36-02-00161F "Zöld turizmus, fenntartható falu." KvVM

2003 évben:

• KÖVICE K-36-03-00325T Természeti értékek megorzése
• KÖVICE K-36-03-00265T Fenntartható fejlodés
• KÖVICE K-36-02-00554F Fenntarthatóság a településügyben
• KÖVICE K-36-02-01107D A víz jelentosége

2004 évben:

• NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció KOLLÉGIUMA / 00073232004
• MEH EKH-II-437/2/2004. A programunk eredménye: A térségbol három civil szervezet együtt tevékenykedett a védelemre érdemes értékek megmentén. Közösségi munkánkkal segítettük a lakóhely megismerését.
• NCA 00014212004B00 A település természeti értékeinek felvételezése, bemutatása
• K-36-04-00001M „„Zöld turizmus – fenntartható falu”
• K-36-04-0051 0M „Mit viszünk magunkkal az Európai Unióba…”
• NCA/0001421/2004. „Mit viszünk magunkkal az Európai Unióba a lakóhelyünkrol. A településünk természeti értékei az Ökoturizmus bázishelyei”
• K-36–03–02037T Körny. Term. Rendezvények továbbképzések, konferenciák támogatása
• EKH-II-437/2/2004. MEH Kormányzati Informatikai és Társadalmi Kapcsolatok Hivatala, Civil Szervezetek közötti partnerség
• NCA 00014212004B00 A település természeti értékei.

1 2