Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

A röszkei székhelyû egyesületünk öntevékeny csoportként kezdte meg mûködését 1978-ban. A kezdetekben környezetvédelmi táborokat szerveztünk és foleg a környezeti neveléssel, valamint a környezetbarát szemlélet kialakításával foglalkoztunk. Közhasznú egyesületként tagja vagyunk a Magyar Természetvédok Szövetségének, mely a Föld Barátai nemzetközi természetvédelmi szervezet hazai tagszervezete. Ugyancsak tagjai vagyunk a szegedi központú CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesületnek. Tagjaink pedagógusok, kutatók, mezõgazdasági termelok, lelkes fiatalok és a település lakói közül azok, akik elkötelezettek a környezetvédelem hatékonyságának növelésében. A muködésünkhöz szükséges forrásokat pályázatokból (Vidékfejlesztési Minisztérium, civilek részére kiírt pályázatok), felajánlásokból (adó 1%-a) és a helyi önkormányzat támogatásából fedezzük.

Egyesületünk céljait és tevékenységét a következoképpen csoportosíthatjuk:
- természetvédelem (a természeti értékek feltárása, megorzése, védetté nyilvánításának elosegítése, biodiverzitás monitorozás)
- környezeti nevelés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében (terepgyakorlatok iskolai eloadások, rendezvények, kézmuves foglalkozások, kirándulások és környezetvédelmi táborok szervezése)
- az ökoturzimus elosegítése (tanösvények kialakítása, annak szakmai háttérrel való feltöltése, fenntartása, karbantartása és muködtetése)
- környezetvédelem, melyet akcióprogramok segítségével valósít meg, mind helyi (pl. falunap, falutakarítás), regionális (pl. illegális szemétlerakó megszüntetése) és országos szinten (pl. klímavédemi akcióprogram) együttmuködve más civil szervezetekkel együttmuködve más civil szervezetekkel.
- ismeretterjesztõ és ökoturisztikai kiadványok készítése

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub nemcsak helyi, regionális és országos civil szervezetekkel, hanem külföldi egyesületekkel is rendszeresen együttmuködik célkituzései magvalósítása érdekében. Pályázati források segítségével a határainkon átnyúló programok keretében román, szerb, francia és dán civil csoportokkal valósít meg közös szakmai projekteket. Nemcsak a helyi, hanem a közeli városok (Szeged, Mórahalom) önkormányzatával is hatékonyan együttmuködik.
Munkája aktivitását és sikerességét bizonyítja az elmúlt 13 év 50 elnyert pályázata és azok eredményes megvalósítása. Ezek közül kiemelkedik a településen és a környezo természetközeli élohelyeken 7 tanösvény kialakítása, ismeretterjeszto és irányjelzo táblákkal, padokkal és hulladékgyujtokkel történõ felszerelése (2011). Régiónkban egyedülálló fejlesztés a Gyálai Holt-Tisza partján felállított halászkunyhó, valamint a Molnár-réten kialakított odúpark és komposzt-toalett.
Az egyesület elévülhetetlen érdemeket szerzett a településen található négy, nagy természeti értékkel bíró semlyék felmérésében és helyi védettség alá helyezésében – szorosan és példamutatóan együttmuködve a települési önkormányzattal (2007). Szakértok bevonásával 2003-ban elkészítette, majd 2010-ben megújította Röszke környezetvédelmi programját. 2013-ban aktualizálta a település egyedi tájérték kataszterét.